Jozef Miloslav Hurban

Prózy a články / Jozef Miloslav Hurban

Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti Hurbanovej celoživotnej tvorby. Hurbanova filozofia bola založená na preverovaní idey predmetnosťou, realizovanou prozaickým dianím. Pritom v nich neepicky ideologizoval, čo mu vyčítal už Janko Kalinčiak. Hurbanove prózy sú napríklad paradoxným „svedectvom“ víťazstva ducha nad predmetnosťou, lásky ako národnej idey nad láskou telesnou, ale vo svojom vlastnom živote sa tým Hurban neriadil a oženil sa, čo niesol Ľudovít Štúr s veľkou neľútosťou ako „uprednostnenie predmetnosti pred duchom“.

Vydavateľstvo

Počet strán

496

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Editorská činnosť
Próza

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Levice

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

9788081018640

Autor doslovu

Zostavovateľ

Autori

Jozef Miloslav Hurban