TURČEK, Karol

Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže

Vybrané psychopatologické obrazy u detí a dospievajúcich.

Počet strán

168

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita

Poradie vydania

2.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-88778-99-9

Autor

TURČEK, Karol