Radoslav Rochallyi

PUNCH

PUNCH is a book of experimental poetry. Poems based on mathematics, especially on mathematical equations. Both the texts and the equations are based on the author's need to divide the text into a semantically and formally clear form. This work does not belong to concrete, pattern, graphic, code, FIB, cadae or visual poetry. It is a clear alternative approach in postmodern creation.

(PUNCH je kniha experimentálnej poézie. Básne sú založené na matematike, najmä na matematických rovniciach. Texty aj rovnice vychádzajú z autorovej potreby rozdeliť text do sémanticky a formálne jasnej podoby. Táto práca nepatrí do konkrétnej, „concrete“, „pattern“,“ graphic“, „code“, „FIB“, „cadae“ alebo vizuálnej poézie. Jedná sa o alternatívny prístup v postmodernej tvorbe.)

Vydavateľstvo

European Open Culture Network o.z.

Počet strán

178

Jazyk vydania

Anglický jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Anglický jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-8097373702

Autor

Radoslav Rochallyi