Alfred Krogmann
Hilda Kramáreková
Lucia Petrikovičová

Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze

Monografia zameraná na špecifický fenomén cestovného ruchu. Cieľom autorov bolo predstaviť verejnosti jednotlivé pútnické miesta Nitrianskej diecézy. Ambíciou publikácie je nielen priniesť ucelený pohľad na spracovanú problematiku, ale stať sa aj sprievodcom po zaujímavých lokalitách so špecifickým genius loci, identitou a autenticitou.

Počet strán

96

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

90 Regionálne monografie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Nitra

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-558-1652-4

Druh väzby

Brožovaná

Autori

Alfred Krogmann
Hilda Kramáreková
Lucia Petrikovičová