Reštrukturalizovaná ADR platná od 1. 7. 2001. Zv. I

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

Počet strán

479

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2001

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

38 Komunikácia. Doprava

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-968251-1-9

Druh väzby

Brožovaná

Autor