Jozef Gertli Danglár

Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov

"Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997) patria k najkontroverznejšie prijatým dielam detskej literatúry u nás. Prostredníctvom estetiky čierneho humoru, hyperboly a persifláže autor parodoval v prvej časti knihy moralistický model poviedok pre deti, ich výhražný rozprávačský postoj, moralizujúcu pointu i drakonickosť výchovných metód. Hybnou silou rozprávkového sujetu je zveličený detský zlozvyk a do absurdity dovedená výchovná bezmocnosť dospelých. Gradovanie problému je výsledkom jednoduchého priraďovania sekvencií, ktoré predstavujú vždy novú exemplifikáciu intenzity zlozvyku a jeho dôsledkov. Hyperbola posúva nezvládnuteľnosť situácie do polohy nonsensu so sarkastickým podfarbením.

Druhú časť knihy tvoria cykly parodicky parafrázovaných žánrov vecnej literatúry: hesla výkladového slovníka (Pomocný slovník pre neposlušné deti), testu (Test neposlušnosti), pedagogickej príručky (Presvedčovacie argumenty), na predsádke knihy plagátovej reklamy a oznamu (varovanie pred muchou-deťožerkou, oznam o zbere neposlušných detí). Poetikou i radikálnou ironizáciou a relativizáciou hodnôt korešponduje kniha Dušana Taragela s estetikou postmoderny." (Slovník slovenských spisovatelov pre deti a mládež, spracovala Zuzana Stanislavová, jún 2004)

Počet strán

125

Rok vydania

1997

Typ diela

Pre deti a mládež

Druh diela

86 Literatúra pre deti a mládež

Poradie vydania

1.

ISBN

80-88897-17-13

Druh väzby

Viazaná

Autori

Jozef Gertli Danglár