Sándor Márai – zaprisahaný nepriateľ diktatúr

Trojjazyčný zborník z medzinárodnej konferenice, Košice 2003, texty sú v slovenskom, maďarskom a poľskom jazyku.

Počet strán

120

Rok vydania

2007

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Miesto vydania

Košice

Druh väzby

Brožovaná

Autor