Sborník mladej slovenskej literatúry

Antológia slovenskej poézie a prózy začiatku 20.storočia. Ján Smrek zborník redigoval a publikoval v ňom svoje Literárne glosy

Vydavateľstvo

Sväz slovenského študentstva Bratislava

Počet strán

335

Rok vydania

1924

Typ diela

Esej

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Autor