Marika Arvensisová

Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka

Monografia prezentuje niekoľko významných okruhov lingvistiky slovenského posunkového jazyka a jeho translatologického kontextu.

Počet strán

172

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Banská Bystrica

ISBN

978-80-557-1325-0

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Marika Arvensisová