Katarína Hrabčáková

Semipoetický aspekt básnickej identity

K problematike feminínnosti v súčasnej slovenskej poézii

Publikácia sa sústreďuje na interpretáciu básnickej tvorby po roku 2000 s osobitným zameraním na poéziu autoriek. Cieľom monografie je priniesť podstatné informácie o problematike ženskej lyriky a jej vzťahu k štylizovanosti a autenticite, analyzovať proces utvárania poetickej identity autora a subjektu a s nimi súvisiace premeny poetiky, individuálneho štýlu aj básnického hlasu. V jednotlivých kapitolách sa otvára problém generačnej spríbuznenosti a rozrôznenosti autorov a autoriek strednej až najmladšej generácie, ktorej je autorka sama autorskou aj vedeckou súčasťou.

Počet strán

186

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Fintice

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89763-68-9

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Katarína Hrabčáková