Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf

Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928 – 1939

Publikácia, ktorá vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu, vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť sa venuje jednotlivým oddeleniam Školy umeleckých remesiel, druhá časť školu predstavuje v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Jednotlivé texty nadväzujú na výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti.

Vydavateľstvo

Počet strán

432

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2022

Typ diela

Literatúra faktu

Druh diela

75 Užité umenie. Dekoratívne umenie. Design

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89992-10-2

Druh väzby

Viazaná

Autor

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf