Mira Nábělková

Slovenčina a čeština v kontakte

Lingvistická komparatistická monografia obšírne analyzuje vzťahy slovenčiny a češtiny na rôznych úrovniach kultúrno-spoločensko-politických procesov.

Počet strán

363

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

43 Lingvistická komparatistika

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-1060-1

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Mira Nábělková