Pavel Mičianik

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II.

Zaisťovacia divízia a železniční pionieri

Čitateľ dostáva do rúk druhé, prepracované a doplnené vydanie druhého dielu série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 - 1944). Tematicky nadväzuje na záverečnú kapitolu prvého dielu, ktorá mapovala sformovanie a pôsobenie Zaisťovacej divízie (ZD) na Ukrajine v roku 1941.

Druhý diel je venovaný slovenským bojovým i nebojovým útvarom, ktoré boli nasadené na okupovaných územiach Zväzu sovietskych socialistických republík. V prvom rade je to ZD, ktorá viac ako dva roky (presne 27 mesiacov) vykonávala na okupovaných územiach Ukrajiny a Bieloruska ochrannú a bezpečnostnú službu. Kniha zachytáva pôsobenie tejto divízie ako okupačného útvaru od začiatku roka 1942 do októbra 1943.

Vydavateľstvo

Počet strán

412

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

994 Zbrane a vojenské telesá (útvary)

Poradie vydania

2. prepracovné

Edícia

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8141-235-6

Druh väzby

Viazaná

Autor

Pavel Mičianik