Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty

Vedecký zborník z medzinárodnej konferencie (30. 9. 2011 Bratislava), ktorého jednotlivé štúdie poukazujú na zmysel slovenskej literatúry vo vývine národného kultúrneho spoločenstva na Slovensku a jej previazanosť s inými umeleckými a vedeckými oblasťami.

Počet strán

132

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-223-3359-7

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

M. Bátorová, E. Faithová

Autor