Slovenská republika - Atraktívne športy / Attractive sports / Atraktive Sportarten

Publikácia o možnostiach atraktívnych športov (rekreačné a balónové lietanie, rafting, pltníctvo, skialpinizmus) sa skladá z dvoch častí (mapová a textová) vlepených do kartónovej obálky - v automape (1:500000) sú vyznačené piktogramy daných športov.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Harmanec

ISBN

978-80-8042-551-7

Druh väzby

Skladací List

Autor