Slovenská republika - Školský geografický atlas

Súbor tematických (napr. geologická mapa, vodstvo) máp Slovenskej republiky, plus mapa a ortofotomapa historického jadra Bratislavy.

Vydavateľstvo

Počet strán

25

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Iné

Druh diela

999 Učebnice

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8067-201-0

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

redakčne, graficky spracoval Róbert Čeman

Autor