Slovenské dejiny II.: Začiatok slovenských dejín a ríša Veľkomoravská

Druhý zväzok Dejín Slovenska. Prvý diel Slovenských dejín sa zaoberá pravekom Slovenska a vyšiel roku 1947. Obsah 2. zväzku: Začiatky slovenských dejín: Slovanská Samova ríša, Vpád Avarov a začiatky avarského despotizmu, Slovania v Karpatskej kotline; Ríša Veľkomoravská: Začiatky moravsko-slovienskych dejín, Mojmírov boj o politickú samobytnosť (833-846), Začiatok Rastislavovej vlády a obnovenie bojov s Franskou ríšou (846-863), Príklon k byzantsku a začiatky pôsobenia slovanských apoštolov (863-868), Zápas o sloviensku liturgiu bojom o mocenské ovládnutie Karpatskej kotliny (868-885), Vláda reakcie zánik Moravskej ríše.

Vydavateľstvo

Slovenská akadémia vied a umení

Počet strán

160

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1951

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Vlastivedná knižnica Slovenskej akadémie vied

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná

Autor