Slovenské územie v historickom kontexte

Publikácia sa venuje termínu "slovenské územie" ktorého názov je odvodený od slovenského etnika, obývajúce tento regiónne pretržite od príchodu slovanských kmeňov až do súčasnosti.

Vydavateľstvo

Počet strán

372

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

95 Dejiny Slovenska

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Martin

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

9788081281914

Autor