Slovenskí klasickí dramatici 19. storočia a inonárodna dráma

Publikácia o o vzťahoch slovenskej klasickej drámy k iným literatúram. Porovnávacie štúdie sú rozdelené do troch oddielov: Dramatik Ján Chalupka a inonárodné podnety; Jonáš Záborský a maďarská dramatika ; Ján Palárik a Ede Szigligeti.

Vydavateľstvo

Počet strán

267

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1975

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná