Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Na ceste ku komunistickej totalite

Publikácia "Slovensko v rokoch 1945 - 1948-na ceste ku komunistickej totalite" je prenikavou historickou sondou do tohoto relatívne krátkeho, ale veľmi dynamického úseku našej nie tak dávnej minulosti. Autor presvedčivo dokazuje, že toto obdobie si celkom nezaslúži prívlastok "demokratické". Aj vtedy, hoci už po skončení vojny, dochádzalo vo veľkom meradle k porušovaniu ľudských práv, čo sa dialo s vedomím a často i s otvoreným súhlasom vtedajších ústavných činiteľov. Násilie tak postupne nadobúdalo inštitucionalizovanú, legitímnu podobu, čo autor ilustruje na mnohých konkrétnych prípadoch. Slovenský národ, zasiahnutý vojnovými otrasmi, prehlbujúcou sa mravnou krízou, stratou vlastného štátu a nedostatkom účinných prostriedkov presadiť svoje záujmy, postupne upadával do letargie a stal sa nedobrovoľnou obeťou komunistickej politiky, na dlhší čas opanujúcej stredoeurópsky priestor. Autor venuje zvýšenú pozornosť stratégii, taktike a praktikám tejto politiky. Dielo vychádza z archívneho výskumu, z dobovej tlače a svedectiev pamätníkov.

Počet strán

246

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1994

Typ diela

Literatúra faktu

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

Autor