Slovensko – všeobecno-geografická mapa. Slovensko – mapa územno-správneho usporiadania

Mapy v mierke 1 : 700 000.

Vydavateľstvo

Počet strán

1

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

2.

Miesto vydania

Banská Bystrica

ISBN

nemá

Druh väzby

Voľné Listy

Autor