Slovenský literárny barok

Zborník venovaný 340. výročiu narodenia Petra Benického. Texty zborníka sú rozdelené do troch tematických oddielov. V prvom sú zastúpené štúdie dotýkajúce sa otázok literárnej tvorby barokového básnika Petra Benického. V druhej časti sú štúdie reflektujúce niekoľko autorských osobností slovenského literárneho baroka (H. Gavlovič, M. Bahil a J. B. Magin), štúdie dotýkajúce sa otázok genologických, interpretačných a kultúrnohistorických, ako aj hudobnej tvorby na Slovensku v prvej polovici 17. storočia. Tretí oddiel obsahuje referáty dotýkajúce sa otázok recepcie literárneho baroka v literárnej komparatistike a slavistike a literárnohistoricky orientované referáty s bohemistickou tematikou.

 

Počet strán

222

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2005

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-223-2016-1

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Miloslav Vojtech

Autor