Miloslava Sokolová
Martin Ološtiak
Martina Ivanová

Slovník koreňových morfém slovenčiny

Slovotvorno-morfematický slovník – prvý svojho druhu v slovenskej jazykovede.

Počet strán

584

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2005

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Prešov

ISBN

80-8068-319-0

Druh väzby

Brožovaná

Autori

Miloslava Sokolová
Martin Ološtiak
Martina Ivanová