Smrť sa volá Engelchen

Šieste vydanie legendárneho románu Ladislava Mňačka.

"Mňačkov ​román sa dožíva šiesteho slovenského vydania, dielo preložili a prekladajú v mnohých cudzích krajinách. Zaslúžene. Príčiny prenikavého, dnes už svetového úspechu Mňačkovho diela nám osvetľuje hlas kritiky: Taká literatúra, ako je nový román Ladislava Mňačka »Smrť sa volá Engelchen«, nerodí sa v skleníkoch a laboratóriách; čím čitateľsky uchvacuje, je neklamný punc veľkého životného zážitku, ktorý nenahradí sebadôveryhodnejšia špekulácia, píše Jiří Hájek v aprílovom čísle Plameňa z roku 1962.
Alexander Matuška píše: „Odozva, ktorej sa medzi čitateľmi dostalo poslednej knihe Mňačkovej, priamo núti zamyslieť sa nad tým, čo je jej príčinou, bola to totiž a je to odozva spontánna, a akej u nás nebývame svedkami. Je to »látka«? Je. Látka, ktorú Mňačko vybral, je sama osebe i veľká i dramatická; ale pravda je aj, že sa trochu ošúchala, ba predrala. A ak vieme, ako táto látka bola v našej literatúre, okrem málo výnimiek, použitá, potom je jasné, že aspoň rovnako, ako ona pomohla Mňačkovi, pomohol on jej. Inak by nebolo možné, aby nás partizánska tematika, hosť u nás dosť nevzácny, natoľko zaujala.” (Kultúrny život, č. 7/1960.)
„Jeho hrdinovia sa netvária nijako »hrdinsky«, ale celkom ľudsky, nepateticky. V ťažkých chvíľach nerečnia veľkými a pádnymi slovami o vlasti, o budúcnosti, v boji sa zavše boja, víťazstvo prežívajú ako výsledok úmornej práce, neumierajú radi, hoci vedia, že nie nadarmo. Toto všetko len zväčšuje, v nijakom prípade nezmenšuje a nedegraduje ich ozajstné, pravé hrdinstvo, spočívajúce v chlapskom prijímaní úderov, vo vyrovnávaní sa s nevyhnutnosťami partizánskeho spôsobu života, v osobnom uvedomovaní si opodstatnenosti a cieľavedomosti svojej pôsobnosti… v jeho partizánskom oddiele niet vlastne vynikajúcich, bezpríkladných individualít, ktoré v literatúre tohto typu strhávajú svojím osobným, mimoriadnym zjavom a príkladom pre ostatných,” píše Štefan Drug v Kultúrnom živote z 9.1.1960.
Mňačkova kniha si vydobyla vysoké uznanie aj vo filmovom podaní, čo je novým dôkazom umeleckej a politickej sily tohto diela. Napokon, šieste vydanie románu je opätovným výrazným prejavom neklesajúceho čitateľského záujmu o toto dielo." (text na záložke)

Vydavateľstvo

Vydavateľstvo politickej literatúry

Počet strán

245

Rok vydania

1966

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

6.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná