Socialistický realizmus v slovenskej poézii

Komentovaná antológia básnických textov slovenských autorov, ktoré možno zahrnúť pod pojem socialistický realizmus. Zostavil Valér Mikula.

"Texty tohto druhu, ktoré pokrývajú značnú časť slovenskej poézie dvadsiateho storočia, sú v antológii rozdelené do troch fáz: proletárska poézia (20. a 30. roky), socialistický realizmus v pravom slova zmysle (40. a 50. roky), angažovaná poézia (70. a 80. roky). Ich funkcia však zostáva stále rovnaká: slúžiť komunistickej strane." (text na obálke)

Počet strán

225

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-223-4322-0

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ