Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska

Výsledky výskumu s návrhom opatrení.

Vydavateľstvo

Počet strán

401

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

63 Hydrológia. Pôdoznalectvo

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Banská Bystrica

ISBN

978-80-557-0110-3

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

R. Midriak

Autor