Jozef Sobihard

Srávny poriadok

Komentár k ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Vydavateľstvo

Počet strán

347

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

6. preprac.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8078-600-7

Druh väzby

Viazaná

Autor

Jozef Sobihard