State o slovenskej literatúre

Prvý zväzok literárnych štúdií obsahuje štúdie, články, glosy a recenzie o slovenskej literatúre z rokov 1880-1912.  V prvej časti sú články s ptroblematikou slovenskej literatúry vo vzťahu ku kultúrno-spoločenským otázkam, v druhe jsú portréty spisovateľov staršej spisovateľskej generácie (Kollár, Šafárik, Hollý, Kuzmány), pojednanie o Štúrovej škole, kapitola o P. O. Hviezdoslavovi a kapitol o  spisovateľoch: Osvald, Vansová, Kukučín, Čajak, Jesenský.

Vydavateľstvo

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Počet strán

580

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1956

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Otázky umenia

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná