Ladislav Vrtel

Štátne symboly Slovenskej republiky

Základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi aj v slávnostných chvíľach.
Kniha obsahuje aj erbovú a vlajkovú etiketu, históriu vzniku a vývoja štátnych symbolov SR. Autor pozornosť venuje aj vlajke Európskej únie.
Knihu dopĺňa terminologický slovníček z heraldiky, vexilológie a sfragistiky. Súčasťou publikácie je aj znenie zákonov a ďalších predpisov upravujúcich súčasné používanie štátnych symbolov v Slovenskej republike.

Vydavateľstvo

Počet strán

181

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2010

Typ diela

Odborná literatúra

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-967154-4-5

Druh väzby

Viazaná

Autor

Ladislav Vrtel