Miroslav Badida
Lýdia Sobotová
Tibor Dzuro
Emília Boďová

Strojárska výroba a životné prostredie II.

Publikácia sa zaoberá vplyvom strojárskeho priemyslu na životné prostredie.

Vydavateľstvo

Počet strán

354

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Iné

Druh diela

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Košice

ISBN

978-80-5532-674-0

Druh väzby

Viazaná

Autori

Miroslav Badida
Lýdia Sobotová
Tibor Dzuro
Emília Boďová