Studia Academica Slovaca 34. Prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Prednášky pre zahraničných poslucháčov letnej školy od kolektívu autorov (E. Abrahámová, J. Bosák, J. Dolník, J. Mlacek, O. Orgoňová, J. Bakošová, J. Pekarovičová, M. Sedláková, J. Skladaná, J. Štefánik, E. Tibenská, Ľ. Blažencová, A. Bokníková, L. Čúzy, Z. Kákošová, E. Krčméryová, D. Kročanová-Roberts, E. Tkáčiková, M. Vojtech, T. Vráblová, J. Baďurík, V. Fekete, H. Hlôšková, P. Macho, M. Mistrík, L. Mlynka, Z. Škovierová).

Vydavateľstvo

Počet strán

432

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2005

Typ diela

Esej

Druh diela

84 Eseje. Prednášky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-88982-95-2

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Jozef Mlacek, Miloslav Vojtech

Autor predslovu

Miloslav Vojtech

Autori