Štylistika

Štvrté vydanie Štylistiky je úplnou a nezmenenou verziou knihy z roku 1997, poslednou, ktorú známy jazykovedec ešte sám pripravil do tlače. Kniha, ktorú poznajú a študovali z nej celé generácie, bola vydaná pri príležitosti stého výročia  narodenia Jozefa Mistríka. Otázkam slovenskej štylistiky sa venoval od šesťdesiatych rokov 20. storočia. Postupne publikoval, rozširoval a dopĺňal už vydané verzie, učil štylistiku na univerzitách a vysokých školách doma aj v zahraničí, mal študentov i nasledovníkov, ktorí využili jeho podnety a vydali ďalšie knihy a štúdie.

Vydavateľstvo

Počet strán

600

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1892-8

Druh väzby

Viazaná