Subverzia kánonu slovenskej prózy v novele Petra Pišťanka Mladý Dônč

Monofgrafia obsahuje kapitoly: I.Prečo kánon a subverzia – a prečo práve Mladý Dônč? ; II. Mladý Dônč v kontexte klasickej i súčasnej slovenskej prózy ; III. Mladý Dônč ako „fikčný svet“; IV. Dônčovský syndróm ako „odvrátená strana“ kánonu i „slovenskej skutočnosti“; V. Záverečný exkurz k zvyšnej časti Pišťankovej knihy.

Počet strán

147

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2007

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Nitra

ISBN

978-80-8094-127-7