Súkromie

Debutová zbierka noviel prozaika Jána Johanidesa. V roku vydania (1963) vyvolala veľkú pozornosť čitateľov aj kritikov a množstvo diskusií o modernosti v slovenskej literatúre. Obsahuje prózy Nerozhodný, Potápača priťahujú pramene mora, Postoj, Súkromie a Kráska a výlet.

"Súkromie obsahuje päť noviel, dotýkajúcich sa problémov moderného človeka, jeho existencuie, vzťahov, slobody, samoty, nedešifrovaných záhad. Autor sa prebíja k pravde o človekovi a živote silou vlastného prenikavého pozorovateľského talentu a silou svojo básnického umenia skultivovaného európskou a svetovou súčasnou prózou." (text anotácie z roku 1971)

"Jeho novely majú charakter až protokolárneho prepisu reality. Znamená to, že ide o prózu náročky úspornú vo výrazoch, bez rozptylu pseudopoetickej rozvravenosti, na povrchu až šedivú... V jeho próze niet zbytočnosti - podľa starej klasickej zásady, že zbytočnosť nepatrí do umenia. Jednako však, je to próza, v ktorej sú akoby rozosiate miesta opravdivej poetickej krásy." Jozef Felix

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

196

Rok vydania

1963

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná