Svetlo vôd

Hľadanie nového poetického výrazu v podaní kultového básnika Jána Buzássyho v nových spoločensko-politických súradniciach. 

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

70

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1997

Typ diela

Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk