Karl Jaspers

Svetodejinné osobnosti

Sokrates, Budha, Konfucius, Ježiš

Súbor štyroch štúdií je venovaný životu, dielu a najmä svetodejinnému pôsobeniu najvýznamnejších osobností dejín, ktoré „ovplyvnili ľudské bytie ako nijakí iní spomedzi ľudí“. Hoci možno váhať, či ich vôbec nazvať filozofmi, predsa podnietili vznik a vývoj mohutných filozofických myšlienkových hnutí. Ich trvalé pôsobenie neustáva ani po tisícročiach a ich odkaz je mimoriadne aktuálny aj dnes, v dobe globálnych otrasov ľudskej civilizácie, ktorá je zároveň dobou hľadania záchytných nosných bodov ľudského života.

Vydavateľstvo

Počet strán

188

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2023

Typ diela

Esej

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89913-88-6

Druh väzby

Viazaná

Prekladateľ

Patrícia Elexová

Autor

Karl Jaspers