Téma a štýl v postmodernizme (Postmodernistické aspekty prozaických textov)

Prvá odborná publikácia v domácom kontexte na tému postmoderného umenia. Autor predkladá teoretické sledovanie problému, ale aj jeho interpretačný potenciál na základe próz svetovej literatúry (Kafka, Borges, Eco, Nabokov...) i domácej tvorby (Vilikovský, Sloboda, Mitana...). Monografia predznamenala autorove ďalšie smerovanie v oblasti výskumu umeleckej tvorby.

Počet strán

96

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1991

Typ diela

Literárna veda

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Nitra

Krajina vydania

Slovensko

Autor