Top 5 2015

Slovenská literárna scéna 2015 v odbornej reflexii

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2015. Publikácia nadväzuje na tradíciu dlhodobého záujmu vedeckých akademických pracovísk na Slovensku, predovšetkým Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej sa v širokej miere reflektujú najnovšie literárne a umelecké trendy na Slovensku.

Počet strán

158

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Košice

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89763-40-5

Druh väzby

Brožovaná

Autor