,,Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

Dvojjazyčná slovensko-nemecká publikácia prezentuje súbor dokumentov z r. 1938 - 1939 z viacerých českých, slovenských, no najmä nemeckých archívov. Významnú časť publikácie tvoria dokumenty diplomatickej proveniencie, dopĺňané spisovým materiálom nacistickej Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD), viedenského ríšskeho miestodržiteľstva (A. Seyss-Inquart) a Deutsche Partei na Slovensku. Kniha obsahuje menný a miestny register.

Vydavateľstvo

Počet strán

561

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2010

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89335-38-1

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

M. Schvarc, D. Schriffl

Autor