Tri-dva-jedna-ŽART!

Knižka plná humoru slovenských autorov, ktorými sú: Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Štefan Moravčík. Zostavil: Daniel Hevier

Ilustrovali: Karol Čizmazia, Ľubomír Kotrha, Bohuslav Pernecký, Oliver Solga, Laco Torma, Ondrej Zimka, Viliam Živický.

Vyšla v roku 1990 v náklade 40 000 kusov.

Vydavateľstvo

Rok vydania

1990

Typ diela

Editorská činnosť

Edícia

KMČ

Zostavovateľ