Trnava. Mapa mesta

Mapa mesta Trnava v mierke 1 : 10 000 s najdôležitejšími informáciami pre návštevníkov, ako aj  prehľadom pamätihodností Trnavy v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

4.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8067-194-5

Druh väzby

Skladací List

Autori