Tuláčik a Klára

Pôvodná rozhlasová hra Erika Jakuba Grocha, ktorá sa neskôr stala predlohou oceňovanej publikácie pre deti Tuláčik a Klára (2002).

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1989

Typ diela

Rozhlasová tvorba

Druh diela

86 Literatúra pre deti a mládež

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Druh väzby

Viazaná