Uhorský rok

Podľa svedectva autora, súbor poviedok Uhorský rok vznikol na návrh a objednávku vydavateľstva Smena. Spoluzostavovateľom titulu sa stal jeho vtedajší redaktor Dušan Kužel. Kniha obsahuje dvanásť kratších textov, ktoré boli dovtedy takmer všetky (okrem próz Odriekanie a Lietadlom do Košíc) publikované časopisecky v Slovenských pohľadoch, Mladej tvorbe a Romboide.

Súbor má podtitul Dvanásť rozprávok s krátkymi úvodmi a v zhode s tým každý text obsahuje stručnú introdukciu, akýsi nepravý incipit, ktorý sa nie vždy „rýmuje“ a dopĺňa s tým, o čom poviedka bude. (Prušková, 2005)

Vydavateľstvo

Počet strán

156

Rok vydania

1968

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná