Ukrižuj sa

V Bielikovej poézii sa najvýraznejšie zo všetkých autorov „barbarskej generácie“ prejavuje problém príslušností, ich hľadania a definovania. Pohyb od extatických stavov k pokore, vyjasňovanie si vlastných postojov, syntéza viet z populárno-vedných...

Počet strán

199

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1996

Typ diela

Próza

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Krajina vydania

Slovensko