Ladislav Druga

Úvod do dejín astronómie

Poznatky o zrode a vývoji astronómie ako vedného odboru, významní dejatelia a dejiny astronómie u nás.

Počet strán

247

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2013

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

52 Astronómia. Geodézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

2. dopln.

Miesto vydania

Hurbanovo

ISBN

978-80-85221-76-3

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Ladislav Druga