Alexander Filo
Jozef Brázdil
František Vavráč
Ľubomír Hrežďovič
Ondrej Mularčík

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa)

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife prináša podrobný výklad ustanovení tohto právneho predpisu.

Počet strán

207

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89603-34-3

Druh väzby

Viazaná

Autori

Alexander Filo
Jozef Brázdil
František Vavráč
Ľubomír Hrežďovič
Ondrej Mularčík