Z denníkov

Žáner denníka stojí z hodnotového aspektu viac či menej na okraji umeleckej literatúry, ma však svoju dlhoročnú tradíciu a čitateľskú príťažlivosť aj v súčasnosti.
Kniha obsahuje Prvý až dvadsiaty prvý denník a je rukopisnou pozostalosťou popredného slovenského autora Rudolfa Slobodu. V denníkoch R. Slobodu je minuciózne zaznamenaných 12 rokov autorovho života, 12 rokov boja s neľahkou životnou realitou, ako aj život slovenskej bohémy pera, ktorý sa odohrával v známej kaviarni u Michala a v Klube spisovateľov. 

Ako v predslove píše jedna z editoriek Eva Jenčíková – ide o výber z viac ako päťtisícstranového celku denníkových zápiskov z obdobia od polovice roku 1979 až do septembra 1995; ide zároveň o výber viacnásobne upravovaný, podobu ktorého okrem zostavovateliek určovali i zásahy vlastníkov autorských práv a vydavateľstva. Knižná podoba denníkov je preto výsledkom určitého kompromisu, za ktorý už autor nenesie zodpovednosť; jeho primeranosť je do určitej miery možné overiť čítaním. (V. Barborík)

Editorky a zostavovateľky: E. Jenčíková, V. Prokešová a Z. Prušková

Vydavateľstvo

Počet strán

486

Rok vydania

2002

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Poradie vydania

1.

Edícia

Zlatý fond slovenskej literatúry

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

8022205044

Druh väzby

Viazaná