Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných tokov na strednom Pohroní

Zborník štúdií.

Vydavateľstvo

Počet strán

151

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

63 Hydrológia. Pôdoznalectvo

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Banská Bystrica

ISBN

978-80-557-0321-3

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

J. Žilák, P. Hronček

Autor