Andrew Rader

Za hranicami známeho

Objavné cesty naprieč planétou až hore ku hviezdam

Publikácia kanadského autora, leteckého inžiniera a manažéra vesmírnych misií Spacex, rozoberá hlavné obdobia ľudských objavov. Začína antikou, keď boli objavy doménou Feničanov, Peržanov a Grékov, pokračuje európskym vekom, ktorý viedol ku kolonizácii takmer všetkých kontinentov, ďalej vekom vedeckého bádania, keď sa vyvíjali nové nástroje na mapovanie, až k nášmu veku letov do vesmíru. Autor ponúka príležitosť oboznámiť sa s ľudským prenikaním do neznáma nielen v geografickom, ale aj vo vedeckom zmysle.

Vydavateľstvo

Počet strán

344

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Populárne žánre

Druh diela

995 Dejiny vedy a techniky

Jazyk originálu

Anglický jazyk

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-551-7908-7

Druh väzby

Viazaná

Prekladateľ

Patrick Frank

Autor

Andrew Rader