Veronika Rácová

Základy editorstva 1

Vysokoškolské učebné texty pred odbor editorstvo a vydavateľská prax

Odborná publikácia rozoberali aktuálne teoretické aj praktické aspekty z oblasti editorstva a vydavateľskej praxe. Hlavné kapitoly sú zamerané na neperiodickú knižnú tlač, ale mnohé z informácií sú platné a prakticky využiteľné aj v oblasti prípravy tlačených a elektronických periodík.  

Počet strán

155

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

89 Učebnice

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Nitra

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-588-1689-0

Autor

Veronika Rácová